kauflandslovensko

Kaufland Slovensko

@kauflandslovensko
277
GIF Uploads
60.6M
GIF Views

Tiráž Spoločnosť: Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Telefón: 02/49 59 02 00 E-mail: service@kaufland.sk Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35790164, DIČ DPH SK2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestkým súdom Bratislava III, oddiel Sr, vložka č. 489/B. Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestkým súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, táto konajúca prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

kaufland.sk
facebooktwitterinstagramtiktokyoutube
Máte radi tradičné Vianoce? Doprajeme vám tradičné Vianoce | #Vianoce #Kaufland​
Máte radi tradičné Vianoce? Doprajeme vám tradičné Vianoce | #Vianoce #Kaufland​
All the GIFs