Εθνικός-Ανόρθωση GIF

Εθνικός-Ανόρθωση GIF
This GIF has everything: εθνικός-ανόρθωση, ΠΑΝΈΝΚΑ ΤΌΝΙ ΚΆΛΒΟ!

Giphy links preview in Facebook and Twitter. HTML5 links autoselect optimized format.

Giphy Link
HTML5 Video
Gif Download
Source Download
Upload GIF
to Twitter
https://gph.is/g/4LglNNQ 
Dimensions: 480x262
Size: 9098.7978515625KB
Frames: 151